Algemene-voorwaarden SVWB

Escalade is aangesloten bij de Stichting   Veilig Werken in de Buitensport (SVWB) en hanteert diens Leveringsvoorwaarden SVWB 2014
Klik op het logo of onderstaande link, om deze in te lezen.    

logo svwb

AV1.      Privacy
Alle informatie die door of over  deelnemers verstrekt wordt vooraf of tijdens de opleiding en waarvan verwacht  mag worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door Escalade, haar medewerkers en docenten/opleiders/beoordelaars vertrouwelijk behandeld.             

AV2.      Copyright en eigendom 
Het copyright en intellectueel eigendom van de inhoudelijke informatie uit de opleiding berusten bij Escalade en/of Canyoning opleiding Nederland, tenzij op stukken anders is aangegeven. Inhoudelijke informatie uit de opleiding mag niet worden verveelvoudigd (anders dan voor het maken van een reservekopie voor   eigen gebruik) of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Escalade en/of Canyoning opleiding Nederland.             

Youtube kanaal

Aanmelden nieuwsbrief

Snel contact opnemen

Escalade:

Shop:   +351 291 939 191

mail symbool

Escalade is erkend door

ICANlogo2014