disclaimer-en-copyright

Disclaimer en Copyright

Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Vraag altijd voordat u boekt of er op de door uw gekozen reis zaken zijn gewijzigd. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de Escalade website, brochures, advertenties en overige publicaties. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Escalade is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Escalade gecreëerde internetsites, brochures, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties.

Escalade wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de door Escalade gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze internetsite, brochure e.d. verwijzen, af. Tevens wordt er geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Escalade website. De gegevens van onze website en van onze publicaties kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Escalade worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit/van deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, zonder daar vooraf toestemming voor te hebben gevraagd aan de directie van Escalade.

Youtube kanaal

Aanmelden nieuwsbrief

Snel contact opnemen

Escalade:

Shop:   +351 291 939 191

mail symbool

Escalade is erkend door

ICANlogo2014